Samenvatting preek ‘Waarom je de Bijbel kunt geloven’ (Voddie Baucham)

Over de Bijbel kun je veel verschillende vragen stellen. De belangrijkste vraag die echter uiteindelijk aan elke vraag vooraf gaat, is waarop je de autoriteit van je antwoord baseert. Waarom geloof je dat de Bijbel de juiste antwoorden heeft? Waarom zouden er anderen naar dit Boek moeten gaan luisteren?

Verkeerde antwoorden op deze vraag:

-Zo ben ik opgevoed (alsof je ouders perfect zijn en alles weten. Anderen zijn opgevoed om een ander boek te geloven);

-Het heeft mijn leven veranderd (meerdere personen hebben een ervaring met een religie die hun leven heeft veranderd).

Goede antwoord: Ik kies om de bijbel te geloven, omdat:

“We hebben een betrouwbare collectie van historische documenten, geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen, die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën en claimen dat hun geschriften goddelijk zijn in plaats van menselijke oorsprong hebben.”

Waar komt dit antwoord vandaan?

Uit de Bijbel zelf. (bijvoorbeeld 2 Petrus 1)

-Argument tegen: Je kan de Bijbel niet gebruiken om de Bijbel te verdedigen! Dat is een cirkelredenatie.

Doel is nu niet om de Bijbel te bewijzen, maar om de vraag te beantwoorden. Waarom ik er voor kies om de Bijbel te geloven. Ik ben hier niet om de Bijbel te verdedigen. Ik hoef de Bijbel niet meer verdedigen dan dat ik een leeuw zou verdedigen. Een leeuw verdedigd zichzelf wel!

Het antwoord op die vraag ligt in de Bijbel. Waarom ga ik hiervoor in beroep bij de Bijbel? Omdat er geen hogere bron van autoriteit is. Als ik in beroep zou gaan bij een andere autoriteit, zou ik die bron een hogere autoriteit geven dan de Bijbel. Ik maak het argument dat de Bijbel de hoogste autoriteit heeft, dus per definitie kan ik niet in beroep gaan bij een andere (hogere) autoriteit.

2 Petrus 1: 16-21

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht, en de Morgenster opga in uw harten.
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Dit tekstgedeelte gebruik ik om het antwoord stap voor stap uit te leggen.

1. We hebben een betrouwbare collectie van historische documenten

Het is belangrijk dat het betrouwbaar is, vervolgens dat het een collectie is en dat het historisch is. In tegenstelling tot veel andere ‘heilige’ boeken is de Bijbel een collectie. De Bijbel is geschreven op drie verschillende continenten, Azië, Europa en Afrika. In drie verschillende talen, Hebreeuws, Grieks en een beetje Aramees. Door meer dan 40 verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking, koningen (bijv. Spreuken), vissers (Petrus en Johannes), belastinginners (Mattheus), dokters (Lukas), geschiedkundigen en nog vele anderen waarvan de meesten elkaar nooit ontmoet hebben. Samen schreven ze 66 Bijbelboeken. Deze 66 Bijbelboeken bevatten honderden gevarieerde onderwerpen die samenkomen in een samenhangende eenheid over een verlossingsverhaal en zijn geschreven in een periode van meer dan 1500 jaar.

Dit maakt het betrouwbaar!

2. geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen

2 Petrus 1: 16 à Aanschouwers
1 Johannes 1:1-3 à Gehoord, gezien, aanschouwd, getast

Aanschouwers van gebeurtenissen die ze dus zelf gezien hebben.

Tijdens het leven van andere ooggetuigen:
1 Korintiërs 15: 1-7
Vers 6: Bijna 250 ooggetuigen van Jezus’ opstanding zijn op het moment dat Paulus dit schrijft nog in leven.

Dit betekend dat de boodschap van de Bijbel, het evangelie, falsifieerbaar was. Als je iets claimt wat je niet kan testen is het niet echt een sterke claim. Deze claim die Paulus schrijft is falsifieerbaar op het moment dat hij het schrijft (dat geldt voor heel de verkondiging van Jezus’ leven, sterven en opstanding).

3. die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën

Bovennatuurlijke gebeurtenissen:

2 Petrus 1:17: verheerlijking op de berg
Bijbel heeft het ook over: Jezus die op het water wandelt, wonderen van Jezus etc. etc.

Specifieke profetieën:
Jesaja 53: 700 BC, profeteert Jezus geboorte en lijden
Psalm 22: 1000 BC, profeteert Jezus lijden en sterven
…. en vele andere.

4. en claimen dat hun geschriften goddelijk zijn in plaats van menselijke oorsprong hebben.

Duizenden keren in de Bijbel: En God zei.., Zo zegt de Heere.., etc. Dus Gods woord niet van mensen. Als deze profetieën worden vervult maken ze dus God geloofwaardig.

Als je zegt: ‘Dit kan ik niet vertrouwen, want mensen schreven het’, dan kun je niks geloven wat ooit geschreven is in welk boek dan ook. Want mensen schreven ze. Dat is onzinnig. Je geloofd ook jezelf hoewel je zelf zeker wel eens fouten maakt. Wat maakt jou zo betrouwbaar?

Misschien zeg je: ik ben meer iemand van de wetenschap, dus behalve als deze dingen wetenschappelijk bewezen kunnen worden, dan kan ik ze niet vertrouwen.

Luister, je doet hiermee intelligent, maar je bent onwetend.
Hoe werkt de wetenschappelijke methode? Iets moet waarneembaar, meetbaar en herhaalbaar zijn. Geschiedenis is niet waarneembaar, meetbaar of herhaalbaar.

Je gebruikt niet de wetenschappelijke methode om historische gebeurtenissen te bewijzen. Daarvoor gebruikt je bewijskracht methode, zoals in een rechtszaal.

Dus wat is belangrijk:
-De betrouwbaarheid van bronnen
-De bevestiging van bronnen
-Het interne en externe bewijs dat deze bronnen ondersteund
-Wie zijn de getuigen (betrouwbaar)?
-Is het falsifieerbaar?
-Zijn er dingen tegenstrijdig of zijn er andere dingen die dit bevestigen?

Daarnaast:

Meer dan 25.000 archeologisch vondsten gedaan direct gerelateerd aan onderwerpen in de Bijbel. Geen tegenspraken met de Bijbel, veel eerder bekrachtigd en bevestigd.

Mogelijke tegenargumenten:

“De Bijbel is pas veel later (later dan de eerste eeuw na Christus) geschreven.”

Het is waar, originele manuscripten zijn er niet. Wat we wel hebben (voor nu betreffende het Nieuwe Testament) zijn geschriften van ongeveer 120 na Christus (enkele tientallen jaren later hooguit na de voltooiing van het Nieuwe Testament).  Van het Nieuwe Testament zijn er alleen al meer dan 6000 (gedeeltes van) manuscripten binnen die periode van enkele tientallen jaren.
(Voorbeeld om te vergelijken: Van Aristoteles poëzie zijn er minder dan een dozijn geschriften en de eerste hiervan is ongeveer 1000 jaar later dan het origineel)
Zoveel manuscripten betekent ook dat er geen vervalsingen in kunnen zijn geslopen, of het zou in elk manuscript moeten zijn gebeurt op dezelfde manier! -> Betrouwbaar

“De Bijbel is zo vaak vertaald dat die niet meer betrouwbaar is.”

De originele vertalingen/bronnen zijn beschikbaar en kunnen voor elke vertaling steeds weer gebruikt worden.

De wijze man zegt dus niet dat hij de Bijbel niet kan geloven, dat zegt de dwaas. De intelligent man zegt dat hij er voor kiest om de Bijbel te geloven, omdat de Bijbel een betrouwbare collectie van historische documenten is geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen, die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën en claimen dat hun geschriften goddelijk zijn in plaats van menselijke oorsprong hebben.

(Voor de preek zelf, klik hier)