Kerk en Gemeente

‘Helaas! Er is de laatste tijd veel gedaan om het produceren van dwerg-christenen te promoten. Arme, zieke gelovigen maken van de kerk een ziekenhuis, in plaats van een leger.’

(‘Alas! Much has been done of late to promote the production of dwarfish Christians. Poor, sickly believers turn the church into a hospital, rather than an army.’)

C.H. Spurgeon