Het werk van de Heilige Geest in het redden van mensen