Wie ben ik?

Beste bezoeker,

Foto mijzelfHartelijk dank dat u van mijn website gebruik wilt maken. Ik zal mijzelf kort voorstellen. Ik ben Evert Meijer en woon in Elspeet. Toen ik 17 was, heeft God mijn hart ingewonnen om Hem met heel mijn leven te dienen. Ik ben elke dag dankbaar dat ik Jezus heb leren kennen en Hem ben gaan volgen. Een onvervulbare leegte in mijn leven heeft Hij vervuld. Een doelloos en onrustig leven heeft Hij zin gegeven. Het leven met en voor God is écht leven! Het is daarom mijn grootste verlangen dat zoveel mogelijk mensen Jezus leren kennen en volgen. Ik weet me door God geroepen en gedreven om daar mijn leven aan toe te wijden. Van september 2014 tot juli 2017 heb ik theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Hier heb ik mijn bachelor gehaald. Sinds september 2017 volg ik de master Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het opstarten en leiden van Bijbelstudie- en gebedsgroepen. Ik heb in deze jaren mogen zien dat God leeft en werkt. Hij heeft vele harten en levens van mensen totaal vernieuwd! Nu geef ik in Elspeet sinds september 2017 aan twee groepen de cursus Veritas en is er nog één Bijbelstudiegroep over gebleven. Met veel vreugde ga ik er nu en dan ook op uit om op straat met mensen te spreken over het geloof. Het is mijn verlangen dat ook deze site mag bijdragen aan het doorgeven van de heerlijke boodschap van de Bijbel en dat ook u Jezus (beter) zult leren kennen en volgen!

Hartelijke groet,
Evert