Welkom op de site!

De website heet ‘zoekt eerst het Koninkrijk van God’. Wellicht roept het bij u herkenning op, misschien zegt het u helemaal niets. Wat voor Koninkrijk is dat?

Dit is het Koninkrijk van Koning Jezus. De naam Jezus heeft u vast vaker gehoord. Wie was Jezus precies? Hij leefde 2000 jaar geleden in Israël. Toen Hij dertig jaar was, begon Hij met Zijn zendingsmissie. Velen zagen Hem als een belangrijk profeet. Hij leerde de mensen wie God is en riep ze op deze God te eren in hun leven. Jezus deed ook heel veel wonderen. Hij genas zieken, blinden, doven en bevrijdde mensen die van de duivel bezeten waren. Het is niet vreemd dat Hij heel veel mensen aantrok! Maar het leven van Jezus eindigde snel. Na ongeveer drie jaren van rondreizen, preken en mensen helpen, werd Jezus gekruisigd. Waarom? Jezus had niet alleen volgelingen, maar ook grote vijanden. De Joodse leiders verloren hun aanzien bij het volk en de Romeinen waren bang voor oproer. Jezus was en voor de Joodse leiders en voor de Romeinen een grote bedreiging. Zijn dood was volgens hun de beste oplossing voor het probleem.

Jezus stierf en werd begraven. Zijn discipelen vluchtten verdrietig en angstig weg in een huis. Ze waren hun Leider kwijt! Op de derde dag na Jezus’ sterven is er echter wereldschokkend nieuws. Het graf van Jezus is leeg! Hoe is het mogelijk!? Het graf was goed afgesloten. Er lag een steen voor, die verzegeld was. Ja er stonden zelfs soldaten om het lichaam van Jezus te bewaken! Hadden de volgelingen van Jezus het toch voor elkaar gekregen Zijn lichaam te stelen? Nee. Jezus heeft bewezen dat Hij de Zoon van God is en Hij stond op uit de dood. Hij had het voor Zijn sterven al gezegd: ‘Ik heb macht Mijn leven af te leggen en heb macht om het leven weer op te nemen!’

Veertig dagen lang is Jezus nog op aarde geweest. Hij heeft met Zijn discipelen in deze periode gesproken over de dingen van het Koninkrijk van God. Toen was het tijd voor Jezus om de aarde te verlaten. Hij voer ten hemel, maar niet voordat Hij Zijn discipelen had uitgelegd wat hun grote taak zou zijn. Zij moesten Zijn getuigen zijn. De wereld moest weten wie Jezus is.

De discipelen hebben gedaan wat Jezus van hun vroeg. In de kracht van de Heilige Geest hebben ze overal verkondigd wie Jezus was en wat Hij geleerd en gedaan had. Ze hebben het meest belangrijke ook opgeschreven. Vier volgelingen van Jezus hebben een verslag geschreven van het leven van Jezus. Zij hebben alles gehoord en gezien wat Jezus leerde en deed. Ze waren oor- en ooggetuigen. Zo’n verslag wordt een Evangelie genoemd. Evangelie betekent letterlijk ‘goede boodschap’.

De vier Evangeliën heten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Dankzij deze Evangeliën weten wij dat er een Koninkrijk van God op aarde gekomen is. Het is een Koninkrijk van vrede en recht. De Koning, Jezus Christus, is rechtvaardig en nederig in Zijn regeren. De burgers van dit Koninkrijk worden geroepen om deze Koning te gehoorzamen en op Hem te lijken. Zij zijn de meest gelukkige en zalige mensen op aarde.

Deze site heeft als doel u met dit Koninkrijk en met deze Koning bekend te maken. Er zijn veel leugens die over deze Koning en dit Koninkrijk worden verspreid en geloofd. Ik ben zelf een burger van Zijn Koninkrijk en ik kan u vertellen dat het geweldig is om Jezus als Koning te hebben. Hij is vol liefde naar al Zijn onderdanen en zorgt geweldig goed voor hen allemaal! Hij is altijd uit op vrede en voert maar één strijd. De strijd tegen het koninkrijk van de duivel, de zonde en de dood. En Hij zal triomferen…

Ik hoop dat deze site u zal helpen om Jezus te leren kennen en volgen. Heeft u vragen, opmerkingen of tips, voel u vrij om ze mij te sturen.